Si fessim COOKIES serien casolanes i SENSE conservants.Més info

Acceptar
Total: 0,00€

Avís legal & condicions

1.- Dades identificatives dels responsables del tractament de dades personals:

Informació general per donar compliment a la Llei 34/2002:

Titular: MEAL&1 Sabores & Colores, S.L.
Direcció: Regent Mendieta, 7 - 08028 Barcelona
Telf: 934488468
Contacte: contacto@meal1catering.com
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 41743 Foli 1 Full B-395.328 Inscripció 1.
C.I.F .: B65285827

2.- Condicions d'ús:

La finalitat de la pàgina web www.meal1catering.com és informar i comercialitzar els productes i serveis que ofereix MEAL&1 Sabores & Colores S.L., així com facilitar informació als clients sobre l'operativa d'ús.

Responsabilitat:

MEAL&1 declina la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per l'entitat i molt especialment dels continguts dels enllaços que hi hagi entre tercers i la nostra pàgina web.
MEAL & 1 no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar de l'ús de versions del navegador no actualitzades o del mal funcionament del navegador.

Propietat industrial:

Tots els drets de propietat industrial del website www.meal1catering.com i del seu contingut (textos, imatges, dissenys, noms comercials, marques, signes distintius i logotips) pertanyen a MEAL&1 Sabores & Colores S.L.

La societat es reserva el dret a introduir en qualsevol moment les modificacions que consideri oportunes en el seu website, podent canviar, suprimir o afegir continguts o serveis que es presten.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o comunicació pública i qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense l'autorització de MEAL & 1 Sabors & Colors S.L. és una infracció sancionable segons legislació vigent.

3- Protecció de dades:

Meal&1 Sabores & Colores S.L. posa a la teva disposició la informació addicional fa al tractament de les teves dades personals, tal com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Meal&1 Sabores & Colores, S.L. (Des d'ara "Meal&1"), amb domicili a C / Regent Mendieta, 7 (08028) Barcelona (Espanya).

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l'adreça postal de Meal&1, o a l'adreça electrònica contacto@meal1catering.com.

COM HEM OBTINGUT TEVES DADES

Les dades que disposem de tu han estat obtingudes a través de les relacions comercials o contractuals entre tu i Meal&1.

QUINES DADES PERSONALS TEVES TRACTEM.

Les dades que tractarem de tu per a les finalitats legítimes que més endavant s'expliquen, es limiten a les teves dades de contacte.

PER A QUÈ TRACTEM TEVES DADES PERSONALS

Les teves dades de contacte són tractades amb l'exclusiva finalitat de poder mantenir les relacions comercials, contractuals o de col·laboració que Meal&1 manté amb tu.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES TEVES DADES PERSONALS

El tractament de les teves dades de contacte relacionat amb el manteniment de la teva relació amb Meal&1 respon a un interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat.

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES TEVES DADES A TERCERS

Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen:

• Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què Meal&1 està subjecta per la seva activitat.
• Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que Meal&1 hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals Meal&1 té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la teva privacitat.

Si en el futur Meal&1 realitzés altres cessions de dades personals, t'informarem oportunament.

Transferències internacionals de dades

Meal&1 no necessita realitzar transferències internacionals de dades. En el cas que Meal & 1 precisés contractar els serveis de proveïdors ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ("Tercers Països") per al tractament de les teves dades, aquesta contractació es realitzaria previ compliment de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat. Per a més informació sobre garanties en relació a transferències internacionals de dades pots contactar amb els delegats de Protecció de Dades de les dues parts, a través de les adreces postal i electrònica anteriorment indicades.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES TEVES DADES

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb Meal & 1 i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminats o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades. Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació:

• Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
• Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.